کمیته علمی کنفرانس

1- حجت الاسلام و المسلمین علی ریاحی

2- حجت الاسلام و المسلمین محسن علی پور

3- دکتر علیرضا کاظملو

4- دکتر مجید صبوری

5- دکتر سید مجید بنی عباس

6- دکتر سید رضا رسولی

7-دکتر محمود سلیمی