رسید مرسولات پستی
1399/08/09

پژوهشگران گرامی

لطفا فایل رسید مرسولات پستی را از آدرس زیر

https://uupload.ir/view/wt8_parcelreceiptdense.pdf/

دانلود نمایید و سپس با وارد کردن کد مخصوص خود در آدرس زیر بسته خود را رهگیری نمایید.

https://tracking.post.ir/