نمایه سازی و انتشار مقالات

نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در نهادهای بین المللی معتبر

درج کلیه مقالات پذیرفته شده در لوح فشرده مجموعه مقالات کامل کنفرانس

چاپ رایگان  مقالات برگزیده در یکی از چندین ژورنال معتبرISI ، پژوهشی و تخصصی معتبر پشتیبان کنفرانس بدون نیاز به داوری مجدد

نمایه سازی و انتشارات مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

نمایه سازی و انتشار مقالات پذیرفته شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID  ایران

نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در سایت مرجع دانش (سیویلیکا)